Libri St?bord

Ett skrivbord och ett st?bord har lagts till Libri-familjens f?rvaringshyllor. De nya delarna kompletterar en unik f?rvaringsl?sning som till?ter m?nga olika uttryck och konfigurationer. Libri kan anv?ndas som en enkel hylla som lutas mot v?ggen likt en stege, men g?r ?ven att kombinera med andra hyllor f?r att bilda en bokhylla l?ngs en v?gg eller en avgr?nsande rumsavdelande hylla som sticker ut fr?n v?ggen.


CAD objekt
Ladda ner