Lamino

Ta en n?rmare titt p? Lamino-bordet och du kommer f?rst? varf?r vi ?r s? f?sta vid laminerat fanér och dess o?ndliga m?jligehter.


Produktfakta
Finns i bok, ek, ask och valn?t.
CAD objekt
L?s mer