Konnekt

Konnekt ?r m?belserien som fr?mjar de spontana m?ten som uppst?r n?gonstans mellan konferensrummet och arbetsplatsen. Bordet f?ljer samma formspr?k som puffarna och bildar d?rmed en komplett helhet som ?r l?ttm?blerad och enkelt att f?r?ndra ?ver tid.


Produktfakta
Ek eller ask. ?ppet eller med nedf?llt fastlock.
CAD objekt
Download