Coffee bean

Coffee Bean ?r inspirerad av naturen, n?got som alltid varit en sj?lvklar del av Swedeses formspr?k. Namnet anspelar p? bordets form, som pr?glas av kaffeb?nans rundade former och organiska material. Men, bordet anspelar ocks? p? Yngve Ekstr?ms formgivningsprocess, som ofta inleddes med att han blev fascinerad av n?got han fann i naturen kring sitt hem. P? s? vis symboliserar bordet b?de f?retagets historia samtidigt som det ocks? representerar dess framtid.


Produktfakta
Bord med 2 skivor i 2 h?jder. Bordsskiva i ek eller ask fanér. Underrede svart strukturlack
CAD objekt
Bord