Accent

Det kan vara sv?rt att avg?ra om Accent-familjen designades p? 50-talet eller f?rra ?ret. Accents tr?ram i massiv ek och dess karakt?ristiska, utskjutande bordskiva med f?rvaringshylla under g?r bordet till en modern m?belklassiker, ritad av Yngve Ekstr?m 1959.


Produktfakta
Stomme av massiv ek.
Bordsskiva i ekfanér.
CAD objekt
Stor
Liten