Textil Nature

Kustaa Saksi ?r k?nd f?r att skapa egensinniga v?rldar pr?glade av ett dynamiskt formspr?k utifr?n ett djupg?ende intresse f?r naturens egna former. Med grund i sin erfarenhet b?de som konstn?r och som formgivare, utg?r han ofta fr?n sin barndoms skandinaviska landskap n?r han skapar sina textila ber?ttelser. De sinnrika detaljerna rymmer mystiska symboler och hemliga meddelanden. Med Nature har han gett ny energi till den tidl?sa Lamino. Tyget ?r ?ven tillg?nglig f?r kuddar i flera olika f?rgst?llningar.


Designer