september 28 2017

Swedese repair

Ny h?llbarhetstj?nst p? marknaden:
Designrenovering av certifierad tapetserare ger ?lskad Lamino ?nnu l?ngre liv

Swedeses Laminof?t?lj har under mer ?n sextio ?r varit en ?lskad favoritm?bel i m?nga svenska hem. F?retagets filosofi ?r att skapa vackra m?bler f?r framtiden och h?llbarhet ?r en sj?lvklarhet. Swedese vet att det man ?lskar, det v?rdar man, men ibland beh?vs ett visst m?tt av f?rnyelse.?

Helt i linje med f?retagets h?llbarhetst?nk och h?ga kvalitetskrav ?r tj?nsten: Swedese Repair. Tapetserare fr?n hela Sverige utbildas hos Swedese f?r att kunna erbjuda en professionell renovering av bl. a. Laminof?t?ljen. Utbildningen sker i sm? grupper i fabriken i Vaggeryd, d?r Lamino har producerats sedan 1956. Med hj?lp av originaldelar, unik specialkunskap samt material ur fabriken, kan de Swedese-certifierade tapetserarna erbjuda sina kunder en f?rstklassig renovering, omkl?dsel eller lagning av sin gamla f?t?lj och ge den m?jlighet att f?lja nya generationer.

”Vi vill att v?ra produkter ska kunna anv?ndas i m?nga ?r, g?rna ?ver flera generationer. D?rf?r l?gger vi stor vikt vid att tillverka h?llbara m?bler av h?g kvalitet. Vi ser ?ven h?llbarhet som en f?rl?ngd livstid f?r v?ra ?lskade m?bler. Satsningen Swedese Repair ?r ett s?tt f?r oss att erbjuda v?ra kunder m?jligheten att f?rnya och l?ngsiktigt ta hand om sina m?bler. Swedese Repair ?r dessutom ett led i v?rt p?g?ende strategiska arbete med att m?ta och utveckla nya aff?rsmodeller inom framtidens behov av ?tervinning och h?llbar konsumtion” s?ger Sonnie Byrling, VD f?r Swedese. Swedese h?nvisar till de certifierade tapetserarna f?r omkl?dnad och renovering p? sin hemsida och via sin kundsupport.

Om Swedese
Swedese grundades 1945 i Vaggeryd av br?derna Yngve och Jerker Ekstr?m samt Sven Bertil Sj?kvist. Med f?t?ljen Lamino, lanserad 1956 efter flera ?rs utvecklingsarbete, skapade m?belformgivaren och skulpt?ren Yngve Ekstr?m en ?lskad klassiker och den f?rsta riktigt stora succén f?r f?retaget.
Hans uttalade ambition var att skapa m?bler som skulle ?verleva tillf?lliga trender och designnycker. Laminos bekv?mlighet och n?tta elegans ?r typisk f?r Yngve Ekstr?ms formgivning. Det skiktlimmade b?jtr?t som s?tter sin pr?gel p? Lamino har varit en av grundpelarna i Swedeses tillverkning ?nda sedan starten. All tillverkning sker i f?retagets tv? fabriker i Vaggeryd och ?ng, med hj?lp av hantverkskunskap som utvecklats inom f?retagets v?ggar under mer ?n ett halvt sekel. Utifr?n genomt?nkt och stark formgivning produceras m?blerna med minimal milj?p?verkan, i syfte att h?lla minst en livstid.
?
?
?
H?guppl?sta bilder finns p? www.trendgruppen.se/imagebank
(anv?ndarnamn: Din e-postadress, l?senord: trendpr)