Swedese M?bler AB ?r ett klassiskt svenskt m?belf?retag med stark f?rankring i b?de hem och i offentlig milj?.
Swedeses idé ?r den samma idag som f?r sjuttio ?r sedan: Att skapa vackra m?bler f?r framtiden med avstamp i en modern skandinavisk tradition. Med fram?tblickande formgivare som delar den tidl?sa idén om den arkitektoniska helheten.
?

F?retaget grundades 1945 av br?derna Yngve och Jerker Ekstr?m samt Bertil Sj?qvist. Yngve var den tongivande i ledningen av Swedese ?nda fram till sin d?d 1988. Nuvarande ?gare ?r Anna Johansson och Julio Patino. Huvudkontoret ?r bel?get i Vaggeryd i Sm?land d?r ?ven en av de tv? fabrikerna finns. Den andra fabriken finns i ?ng utanf?r N?ssj?.?

M?nga av modernismens stora arkitekter var allkonstn?rer med ett fast grepp p? allt fr?n huset till m?blerna, ja n?stan vilka kl?der husets inv?nare bar. Swedeses grundare Yngve Ekstr?m var inget undantag. Tillsammans med namn som Alvar Aalto, Bruno Mathsson, Arne Jacobsen och Paul Kjaerholm utgjorde Yngve Ekstr?m k?rnan i den generation formgivare som gjorde begreppet "Scandinavian Modern" k?nt ?ver v?rlden. Med ett skarpt ?ga ritade han Swedeses m?bler, och tillsammans med L+M Arkitekter ritade han ?ven huvudkontoret, logotypen, fotograferade, gjorde katalogerna, julkorten (med egenh?ndigt f?rfattade dikter). Och s? vidare.

B?st k?nd ur Yngve Ekstr?ms stora produktion ?r vilof?t?ljen Lamino fr?n 1956, som fortfarande tillverkas och s?ljs ?ver hela v?rlden. Lamino uts?gs 1999 av tidskriften Sk?na Hem till ?rhundradets svenska m?bel.

?