Sk?tselr?d.
Ta hand om det du har

En m?bel fr?n Swedese ?r en investering i framtiden. Med r?tt sk?tsel inte bara din utan ?ven dina barnbarnsbarns framtid. Regelbunden reng?ring och underh?ll, som till exempel efterdragning av skruvar och beslag, f?rl?nger dina m?blers livsl?ngd.

V?rme och solljus p?verkar dina m?bler. Placera d?rf?r m?beln p? tillr?ckligt avst?nd fr?n direkta v?rmek?llor och d?r den inte tvingas utst? direkt solljus – solens str?lar kan f? ?ven textilier med god ljus?kthet att blekna.

Torka h?rda ytor med en torr eller l?tt fuktad trasa. Anv?nd vid behov milda och milj?m?rkta reng?ringsmedel utan slipande verkan. M?rken p? stolsben kan ofta suddas bort med suddgummi. H?ll varma och fuktiga f?rem?l som till exempel glas och koppar ifr?n m?belns ytor.

Dammsug mjuka ytor regelbundet. Var snabb med att ta bort fl?ckar och spill. Dammsug tyget s? mycket som m?jligt runt fl?cken f?re fl?ckborttagning. Om tyget t?l det kan en mild tv?ll?sning eller annan l?mplig reng?ringsprodukt anv?ndas – prova f?rst p? en del d?r tyget inte syns lika mycket.?

L?der m?ste skyddas mot s?v?l v?tska som solljus. Torka dagligen med en torr trasa, anv?nd emellan?t en l?dertv?l f?r att reng?ra p? djupet och underh?lla l?dret. Eventuella rester poleras bort med en mjuk trasa.

Torka av metallytor f?rst med en l?tt fuktad och d?refter med en torr trasa. Emellan?t kan ett milt och milj?m?rkt reng?ringsmedel utan slipande verkan anv?ndas.

Att ta hand om det vi redan har ?r ett av de viktigaste stegen mot en mindre resurskr?vande ekonomi. Om du har n?gra fr?gor kring hur du b?st tar hand om dina Swedese-m?bler svarar vi g?rna p? dem. Du hittar v?ra kontaktuppgifter h?r.