Swedese Environment
Milj?.
Swedeses milj?policy h?rr?r fr?n idén om en h?llbar utveckling. I februari 2002 certifierades Swedese enligt milj?standard ISO 14001.

Swedese M?bler AB efterstr?var att beslut och verksamheter skall ge minsta m?jliga milj?p?verkan vad avser r?varor, tillverkningsprocesser?och f?rdiga m?bler.

Verksamheten skall motsvara eller ?vertr?ffa milj?lagstiftningen.

Verksamheten skall utvecklas s? att inte l?nglivade naturfr?mmande ?mnen sprids eller till?ts ?ka i naturen.

Verksamheten skall utvecklas s? att f?rb?ttring l?pande sker av produktion och produktionsmetoder f?r en maximalt resurssn?l produktion med st?ndigt ?kad ?tervinning av alla slags material.

Swedeses produkter skall genom dessa ?tg?rder bidraga till en f?r m?nniskan bra inre och yttre milj?. Detta skall leda till att v?rt f?retag kan konkurrera med omv?rlden.

?