Formpressad milj?v?nlighet

Att tillverka m?bler av b?jtr? ?r en milj?v?nlig och ansvarsfull produktionsteknik, ett unikt s?tt att spara p? material. Fanérdetaljer v?rms upp, b?js n?r de mjuknat och formpressas till f?rdiga komponenter. Vi anv?nder en gammal svensk b?jtr?teknik som ger m?blerna ett mycket l?ngt liv, men sj?lva grundmetoden utvecklades redan i det antika Grekland.

Tr? ?r ett koldioxidneutralt och f?rnybart material. Det kan ?teranv?ndas och bidrar inte till v?xthuseffekten. B?jtr? ?r resurseffektivt, har en mycket l?g energif?rbrukning och ?r ett underbart material att arbeta med. En m?bel av b?jtr? ?r l?tt att underh?lla, k?nns varm och ombonad, h?ller l?nge och ?r bra f?r milj?n. En m?bel som andas h?llbar kvalitet.

V?rt tr? kommer fr?n certifierade skogsbruk d?r man inte f?ller fler tr?d ?n man planterar. De fanér vi k?per in ?r redan fr?n b?rjan tillskurna till r?tt storlekar. Efter formpressningen beh?ver vi bara kapa bort de yttersta kanterna av fanéren, vilket minimerar spillet. Det lilla avfall som ?nd? genereras g?r till f?rbr?nning och blir till el och v?rme.

F?r att ytterligare minimera spillet best?ller vi f?r stoppningen polyeter skuren till r?tt m?tt och f?rdig att monteras av v?ra tapetserare. Materialrester ?tervinns direkt i v?ra leverant?rers produktion genom att spillmaterialet rivs i mindre bitar och pressas i formar under h?rt tryck till ett ?tervunnet material som kallas pyttipanna. Vid tapetseringen av b?sts?ljaren Lamino anv?nder vi till exempel en st?dlist av just det materialet.

Tr? & tr?baserade material
Tr? och tr?baserade material ?r ?teranv?ndningsbart, ?tervinningsbart och energi?tervinningsbart. L?mnas till n?rmsta ?tervinningsstation.

Stoppmaterial
Stoppmaterial ?r ?tervinningsbart eller energi?tervinningsbart och b?r l?mnas till n?rmaste ?tervinningsstation.

Textil & L?der
Textil och l?der kan ?teranv?ndas, material?tervinnas eller energi-?tervinnas och b?r l?mnas till n?rmaste ?tervinningsstation.

Metall
Metall ?r ?tervinningsbart och b?r? l?mnas till n?rmaste ?tervinningsstation.

Plast & gummi
Plast och gummi ?r ?tervinningsbart alternativt energi?tervinningsbart och b?r l?mnas till n?rmsta ?tervinningsstation.

Emballagematerial
Plast och wellpapp ?r ?tervinningsbart och b?r l?mnas till n?rmaste ?tervinningsstation. Swedese ?r anslutna till FTI – f?rpacknings- och tidningsinsamlingen.