En tradition av h?llbar kvalitet

Det fanns en tid d? h?llbarhet helt enkelt kallades kvalitet. En tid pr?glad av stolthet: ?ver yrkesskickligheten, hantverket, linjerna och materialen.

N?r Yngve Ekstr?m 1945 grundade Swedese var kvaliteten det ?vergripande ledordet. M?blerna skulle inte bara vara vackra nog att ?lskas en livstid utan kunna g? i arv fr?n en generation till en annan.
?
70 ?r senare arbetar vi efter exakt samma princip. Vi kallar v?r vision “pioneering easy living” – en direkt forts?ttning p? Yngves inslagna v?g, med utg?ngspunkt i m?nniskan och milj?n omkring henne.

Vi vet f?rst?s ?nnu mer i dag ?n vi gjorde d?. Genom ?ren har nya insikter vidgat v?r idé om begreppet kvalitet. Nu inbegriper den ut?ver att bejaka m?nniskans livskvalitet ?ven att v?rna naturens m?ngfald och f?rsvara jordens olika ekosystem.

Kalla det kvalitet eller h?llbarhet, eller varf?r inte b?da tv? tillsammans: h?llbar kvalitet. Arvet efter Yngve handlar om att skapa s?dant som h?ller: att anv?ndas h?r och nu, och om tio ?r, och av dina barnbarnsbarn. Det menar vi ?r v?gen fram?t.

Tidl?s design

P? Swedese ?r vi oerh?rt intresserade av v?r samtid. F?r oss ?r det av yttersta vikt att ligga i framkant vad g?ller den produktionstekniska utvecklingen och f?rst? hur samh?llets m?nga framsteg kan oms?ttas i fram?tblickande design som leder till nyskapande m?bler.

Men v?r designfilosofi handlar inte i f?rsta hand om att f?rs?ka f?nga upp tendenser och trender som k?nns r?tt just nu men kanske fel i morgon. I st?llet h?ller vi fast vid v?r bepr?vade tidl?sa estetik. Vid genomt?nkta detaljer. Vid v?l avv?gda proportioner. Vid en okonstlad enkelhet som pr?glas av h?llbar kvalitet i allt fr?n formgivning till materialval, och genom hantverkets och tillverkningens alla processer.

Den h?llbara kvaliteten ?r ingen dagsl?nda. V?ra m?bler ska kunna g? i arv till dina barnbarnsbarn. Gr?nt kanske ?r det nya svarta, men den h?llbara kvaliteten ?r inget mode. En m?bel fr?n Swedese blir aldrig omodern. Att str?va efter h?llbar kvalitet ?r en estetisk princip som f?r en m?bel att outtr?ttligt forts?tta fylla sin funktion l?ngt bortom modets nycker.