X

Isaac Chen

L?s mer

Att g?ra det k?nda ok?nt. Isaac Chens formgivning ?r ett s?tt att n?rma sig element?ra f?rh?llanden som gravitation, massa och form. Genom att anv?nda sig av det bekanta utmanar han v?ra f?rv?ntningar n?r det g?ller objekt och den rymd de upptar. Med sin tidningsh?ngare Riddle f?r Swedese illustrerar Isaac Chen gravitation. T?dningarna h?nger p? sin egen vikt tack vare sn?ren och stoppar, som anv?nds lika enkelt som ett bokm?rke. Tanken ?r att skapa en medvetenhet och f?rdjupad f?rst?else f?r vad vi redan vet.

Isaac Chen f?ddes i Taiwan 1983 och v?xte upp i Vancouver i Kanada. D?r tog han ock-s? sin examen som ingenj?r i maskinteknik. Efter att ha arbetat som ingenj?r i Taiwan studerade han vidare p? Cranbrook Academy of Art i Michegan, d?r han fick sin Master of Fine Arts i 3D – och hittade sitt eget designspr?k.

Isaac Chen har st?llt ut i Detroit, Tokyo, New York och Villa Noailles i Hyeres. Numera bor han i New York, d?r han har sin egen studio och forts?tter att utveckla unders?kning av design och fysiska f?rh?llanden.

Accessoarer