X

Broberg & Ridderstr?le

L?s mer

Ibland vill man viska, ibland vill man h?ras mer. S? ?r det med Mats Broberg och Johan Ridderstr?les formgivning – deras verk kan antingen vara l?gm?lda eller sticka ut. F?rh?llningss?ttet kan vara traditionellt, eller charmfullt. Broberg & Ridderstr?le har en f?bless f?r att nysta ihop historien med samtida beteenden, med m?let att skapa n?got som ?r f?r-ankrat i traditionen utan att vara retro. Som bordet Divido f?r Swedese – helt i tr?, modernt i utseendet, men ocks? en finst?md flirt med Yngve Ekstr?ms klassiska Lamino.

Mats Broberg ?r f?dd 1974 i Stockholm och Johan Ridderstr?le 1979 i Lund. De tr?ffades p? Konstfack, d?r b?da stu-de-rade inredningsarkitektur. M?nga ge-men-samma projekt, inklusive examens-arbete, och en inbjudan att st?lla ut i Japan gjorde det naturligt att forts?tta med gemensamt kontor.

Broberg & Ridderstr?le ?r baserat i Stockholm och arbetar med arkitektur och m?bel- och produktdesign. Kontoret ?r representerat i Nationalmuseums samlingar och har f?tt utm?rkelser av brittiska tidskriften Wallpaper och svenska Elle Interi?r.

Bord

Stolar

Easy chairs